Šovasar tiks īstenoti pieci jauniešu projekti

Projekta apraksts

Vairāku gadu garumā Daugavpils novada dome rīkoja divus projektu konkursus jauniešiem: Uzlabosim savu ikdienu!, kas bija vērsts uz jauniešu ideju realizēšanu dzīves kvalitātes uzlabošanai un lietderīgā brīvā laika iespēju dažādošanai, un Attīsti sevi! – jauniešu nometņu projektu konkurss. Šogad tika lemts apvienot šos divus projektu konkursus, kā rezultātā šī gada februārī tika izsludināts Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss Attīsti sevi!, paredzot maksimālo finansējumu vienam projektam 1000 eiro.

Kopumā tika saņemtas 7 projektu idejas. Balstoties uz projektu konkursa vērtēšanas un pārraudzības komisijas lēmumu, tika atbalstīti 5 projekti.

Kalkūnes pagasta jauniešu biedrības Jāņoga projekts Mēs savai videi

Projekts  Mēs savai videi veicinās jauniešu radošuma attīstību, kā arī  Jāņa Raiņa daiļrades popularizēšanu. Projekta ietvaros jaunieši tuvāk iepazīsies ar Jāņa Raiņa daiļradi un, balstoties uz šīm zināšanām, veidos interesantus vides objektus, kas pēc projekta iepriecinās katru pagasta iedzīvotāju. Pateicoties projektam, tiks sakopta pagasta teritorija, labiekārtotas atpūtas vietas. Jaunieši norāda, ka tas būs ieguldījums Kalkūnes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un kļūs par Kalkūnes pagasta jauniešu dāvanu Raiņa 155 gadu jubilejā.

Naujenes pagasta neformālās jauniešu grupas projekts Iepazīsti sevi

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu jaunu prasmju un zināšanu ieguvi, sniegt praktiskās iemaņas par sejas ādas kopšanas un dekoratīvās kosmētikas lietošanas pamatprincipiem, nodrošinot jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanas iespēju dažādošanu lauku ciematos, veicinot jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti Naujenes pagastā.

Dubnas pagasta neformālās jauniešu grupas projekts Florbola čempions

Dubnas pagasta jaunieši ir lieli florbola cienītāji, un vēlas aktualizēt šāda brīvā laika pavadīšanu savā pagastā. Iepērkot visu nepieciešamo inventāru, sakomplektējot komandu un cītīgi trenējoties, jaunieši plāno piedalīties Daugavpils novada florbola spēlēs, kurās pārstāvēs savu pagastu, nevis spēlēs citu pagastu komandās.

Līksnas pagasta jauniešu biedrības Līksnas jauniešu kopiena projekts Snapskills

Līksnas pagasta jauniešu vidū, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tiks piedāvāta un organizēta dienas nometne “Snapskills”, kuras galvenais mērķis būtu četru dienu garumā iepazīstināt jauniešus ar fotografēšanas pamatprincipiem. Jaunieši arvien vairāk un vairāk izmanto tehnoloģijas, internetu un mobilās ierīces. Visbiežāk viņi skatās video, klausās mūziku un jebkurā laikā var sazināties ar saviem draugiem. Paši sevi viņi saskata kā digitālo mediju lietotājus, ne tik daudz kā digitālā satura radītājus, lai gan tie katru dienu dalās ar tūkstošiem attēlu un video Instagram un citos sociālajos tīklos. Jaunās tehnoloģijas piedāvā iejusties profesionāla fotogrāfa ādā, vienkārši ieslēdzot kameru savā viedtālrunī. Mainīt ekspozīciju, gaismas jūtīgumu, diafragmu utt.

Skrudalienas pagasta biedrības Silenes stariņi projekts Jauniešiem ir balss!

Projekta mērķis ir sekmēt izpratni par Eiropas Savienības sabiedrību, veicināt viņu integrāciju vienotā Eiropā, attīstīt kritiskās domāšanas prasmes un pašiniciatīvu. Galvenais projekta uzdevums ir paplašināt jauniešu redzesloku, sniegt daudzpusīgāku un argumentētāku izpratni par viņu lomu Eiropā. Projekta laikā tiks izveidota jauniešu darba org-grupa, organizētas informatīvas aktivitātes, tiks veikta Daugavpils novada jauniešu aptauja par piedalīšanos vēlēšanās “Jauniešiem ir balss!”, Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” teritorijā tiks uzstādīts norādījuma stabs “Mēs esam tālu, mēs esam blakus”, organizēts informatīvs un atraktīvs pasākums  “Mini pikniks ar Eiropu”, izveidots projekta kalendārs.

Visas projektu aktivitātes norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim. Aicinām jauniešus un jauniešu biedrības sekot arī citu projektu konkursu aktualitātēm un izmantot iespējas iegūt finansējumu savu ideju realizēšanai.

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

"Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" akronīms "Seno amatu jaunā dzīve"