“Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” akronīms Seno amatu jaunā dzīve”

Projekta mērķis: ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem.

Projekta numursENI-LLB-1-216
ProgrammaLatvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
Projekta kopējais atbalstītais finansējums
Daugavpils novada kultūras pārvaldes daļa Projekta īstenotājs un  vadošais partneris Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tās daļa projektā – 52907,00 euro, no kurām 90 procenti Eiropas  Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 47616,30 euro, 5 procenti - Valsts budžeta dotācija - 2645,35 euro un 5 procenti pašvaldības finansējums - 2645,35 euro.
Īstenošanas laiks2019. gada jūnija - 2021.gada 17.februārim
Sadarbības partneriPolockas vēstures un kultūras muzeja rezervāts un Braslavas rajona muzeju asociācija
Kontaktinformācija  Diāna Vanaga  (projekta koordinatore), diana.vanaga@dnkp.lv  Diāna (projekta koordinatore) tel. +37125611544

Mērķa grupa: vietējo kopienu iedzīvotāji lauku teritorijās, amatnieki Daugavpils novadā un Polockas un Braslavas rajonos.

Aktvitātes: No 2019. gada novembra mēneša Naujenes Novadpētniecības muzejs sāka sagatavošanās darbus pārrobežu etnogrāfiskai ekspedīcijai Daugavpils novadā. Ekspedīcija tiks organizēta projekta ENI–LLB–1–216 “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" [akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”] ietvaros. Ekspedīcijas gaitā tiks pētītas Daugavpils novada iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un folkloras mantojums. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ļoti senām, mūsdienās jau aizmirstām amatu prasmēm.

Naujenes Novadpētniecības muzejs lūdz pagasta pārvalžu, bibliotēku, kultūras namu un skolu palīdzību seno amata prasmju apsekošanā un apzināšanā. Muzeja darbinieki būs pateicīgi par jebkuru informāciju, kura attiecas uz:

 • pagastā zināmām rokdarbniecēm [šuvējām, izšūvējām, audējām, adītājām, knipelētājām, tamborētājām, filcētājām] un rokdarbnieču atstāto mantojumu;
 • amatniekiem, kuri nodarbojušies ar koka apstrādi, galdniecību, mēbeļu u.c. sadzīves priekšmetu izgatavošanu, grozu pīšanu [no klūgām, skaliem, saknēm, salmiem], akmens, ādas apstrādi, virvju vīšanu, karošu grebšanu, podniecību, kurpniecību, zirglietu izgatavošanu utt. un viņu atstāto mantojumu;
 • dziesmu, pasaku, mīklu un dažādu nostāstu un vakarēšanas tradīciju zinātājiem.

2020. gada 1. pusē tiks organizēti ekspedīcijas dalībnieku izbraukumi. Pirmkārt, tiks apsekoti pagasti Daugavas ielejas tuvumā. Muzeja darbinieki būs ļoti pateicīgi par iespēju tikties ar seno amata prasmju glabātajiem vai to tuviniekiem, pierakstīt atmiņas, ielūkoties ģimeņu fotoalbumos, dokumentos un nobildēt saglabājušos priekšmetus. Ekspedīcijas aktivitātēs tiks iesaistīti nemateriālā kultūras mantojuma un zinātniski pētnieciskā darba eksperti. Ekspedīcijas laikā iegūtā informācija tiks atspoguļota izdevumā “Seno amatu jaunā dzīve”, savāktie priekšmeti eksponēti Naujenes muzejā izstādē, savukārt daļa folkloras materiāla izdota skaņu diskā.

Aktualizācija:

  • https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-uzsakta-projekta-seno-amatu-jauna-dzive-realizacja/
  • http://naujenesmuzejs.lv/daugavpils-novada-uzsakta-projekta-seno-amatu-jauna-dzive-realizacija
  • http://braslav.museum.by/node/47454
  • https://www.pressreader.com/belarus/vitebskie-vesti-tolstushka/20190808/page/23
  • http://muzeibraslawa.by/?page_id=606
  • http://tkach.polotsk.museum.by/node/48162
Raiņa mājā Berķenelē uzsākti būvdarbi