Raiņa mājā Berķenelē uzsākti būvdarbi

Projekta apraksts

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros uzsākti būvdarbi tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošanai Raiņa mājā Berķenelē. Projekta “Amatniecība bez robežām” mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā, tūrisma pakalpojumu attīstību Latgales-Pleskavas reģionā. Īstenojot projektu “Amatniecība bez robežām”, Daugavpils novada Raiņa mājā Berķenelē, senās klēts ēkā tiks izveidota amatu darbnīca „Klēts”. Darbus veic SIA “Defass-D”, autoruzraudzību – SIA “VERTTI”, būvuzraudzību – AS Būvuzņēmējs Restaurators. Būvdarbus plānots pabeigt līdz oktobrim. Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Daugavpils novada domes daļa projektā ir 61 500 EUR. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Izsludināts iepirkums lauku sētas “Slutišķi 2” 2 ēku atjaunošanai