Izsludināts iepirkums lauku sētas “Slutišķi 2” 2 ēku atjaunošanai

Projekta apraksts

ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros Daugavpils novada Naujenes pagastā jau veikta atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana un Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana. Šobrīd izsludināts iepirkums lauku sētas "Slutišķi 2" 2 ēku atjaunošanai. Būvprojektu 2 Slutišķu ēku atjaunošanai izstrādājusi SIA “Arhiteketes Ināras Caunītes birojs”. Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā paredzēti atjaunošanas darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts. Papildus informācija: Juta Valaine Projekta koordinatore e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882

“AMATNIECĪBA BEZ ROBEŽĀM”