KRŪTS VĒŽA MŪSDIENĪGU APZINĀŠANAS, PROFILAKSES, AGRĪNAS DIAGNOSTIKAS UN ĀRSTĒŠANAS PASĀKUMU ATTĪSTĪBA LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽĀ

Projekta apraksts

Īss nosaukums: Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika LV, LT, BY 2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada dome (Daugavpils, Latvija) Partneri: Daugavpils Reģionālā Slimnīca (Daugavpils, Latvija); Grodņas Reģionālā Klīniskā Slimnīca (Grodņa, Baltkrievija); Lazdijai Slimnīca (Lazdijai, Lietuva) PROBLĒMA: Krūšu vēzis, visizplatītākā sieviešu onkoloģiskā slimība, ir galvenais pusmūža sieviešu priekšlaicīgas nāves iemesls. Projekta valstīs mirstības koeficients identificēto pacientu vidū ir aptuveni 31%. Lai gan diagnožu koeficients ir līdzīgs citām ES valstīm, mirstības koeficients projekta valstīs ir daudz augstāks. MĒRĶIS: Projekta ilgtermiņa mērķis ir krasi samazināt krūts vēža slimnieku mirstības koeficientu un palielināt profilakses līdzekļu izmantošanu uzlabojot krūts vēža agrīnās diagnostikas un ārstēšanas sistēmas un uzlabojot zināšanas par krūts vēža ārstēšanu un novēršanu profesionāļu un Baltkrievijas, Lietuvas un Latgales pierobežas iedzīvotāju vidū. REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Projekts mērķē uz krūts vēža slimnieku mirstības koeficienta samazināšanu caur mobilo profilaktisko mammogrāfijas skrīninga testu programmu izstrādi un ambulatoro iedzimta vēža slimnieku iestāžu dibināšanu. Uzlabota pieeja pie veselības aprūpes pakalpojumiem un uzsvars uz veselīgu dzīvesveidu būs zināšanu uzlabošanas līdzekļu fokusā: informācijas bukleti un informatīvās kampaņas. Projekta numurs: LLB -1- 090 Subsīdijas līguma numurs: 1VL-1027 Kopējais budžets: 2 147 069 EUR ES finansējums: 1 932 362 EUR Īstenošanas periods: 24 mēneši (10.2011. - 10.2013.) Kontakti: Inese Matisāne, Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija, + 371 26315587 Aktualitātes 1. Buklets Krūts vēzi var paredzēt un novērst LV.pdf  1. Buklets Krūts vēzi var paredzēt un novērst_RUS.pdf 2. Buklets Krūts vēža profilakse_LV.pdf 2. Buklets Krūts vēža profilakse_RUS.pdf 3. Buklets_Krūts vēža ABC.pdf 4. Plakāts_Ārstniecibas iestades.pdf 5. Flaiers_Ārstniecības iestādes Latgales reģionā.pdf 6. Plakāts_Mammogrāfa izbraucieni.pdf

LATVIJAS-LIETUVAS-BALTKRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2007-2013PROJEKTS „IZGLĪTĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA, IZVEIDOJOT DIVPUSĒJU SADARBĪBAS TĪKLU "ZEMGALE-NOVKA”"