LATVIJAS-LIETUVAS-BALTKRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2007-2013PROJEKTS „IZGLĪTĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA, IZVEIDOJOT DIVPUSĒJU SADARBĪBAS TĪKLU “ZEMGALE-NOVKA””

Projekta apraksts

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013PROJEKTS „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-Novka””

Nosaukums: „Expansion of potential possibilities in an education sphere by creation of a bilateral network of cooperation “Zemgale-Novka””

Akronīms: „Creation of a bilateral network of cooperation „Zemgale-Novka” 

Projekta numurs: Nr. LLB-2-267

Projekta partnerība:

  Vadošais partneris (LP): Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola.
  Projekta partneris Baltkrievijā (P2): Vitebskas rajona izpildkomitejas izglītības nodaļa.
  Projekta partneris Latvijā (P3): Daugavpils novada dome.

Projekta īstenošanas laiks: 14.11.2012.-13.07.2014. (20 mēneši)

Projekta mērķis: Ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 166 667, t.sk., publiskais finansējums 90% - EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 7 % - Ls 11 043, Vitebskas rajona Izpildkomitejas līdzfinansējums 3% - Ls 5623.

Projekta mērķa grupas: Zemgales vidusskolas un Novkas vispārizglītojošās vidusskolas skolēni un skolotāji.

Projekta aktivitātes:

  • Projekta vadība
  • 4 nometņu organizēšana (2 Latvijā, 2 Baltkrievijā) skolēniem un skolotājiem – pieredzes apmaiņas semināri, zinātniski-praktiskās konferences, astronomijas un profesionālās sagatavošanas semināri, astronomijas un profesionālās sagatavošanas meistarklases, kultūrizglītojošie pasākumi;
  • Novkas skolai (P2) tiks iegādātas planetārija iekārtas un nepieciešamais inventārs un uzbūvēts astronomiskā teleskopa apskates laukums;
  • Zemgales skolai (LP) tiks iegādāts traktors ar iekrāvēju un piekabe un mācību klašu aprīkojums, kas nodrošinās materiāltehniskās bāzes uzlabošanu profesionālas izglītības programmai;

 

  • Zemgales skolā (LP) tiks veikts remonts trijos profesionālās sagatavošanas kabinetos (traktoru mācību klase, ceļu satiksmes noteikumu klase, tehniskā laboratorija) un iegādāts nepieciešamais inventārs.

Informācija:

Guna Smelcere, projekta koordinatore

65476882, guna.smelcere@dnd.lv

ZEMGALE - NOVKA: SADARBĪBA BEZ ROBEŽĀM (BALTKRIEVIJAS DELEGĀCIJAS 5 DIENU VIZĪTE DAUGAVPILS NOVADĀ) 
ZEMGALE-NOVKA: SADARBĪBA BEZ ROBEŽĀM
DAUGAVPILS NOVADA ZEMGALES VIDUSSKOLĀ IR ĪSTENOTS IZGLĪTĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANAS PROJEKTS

Projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” atskats (VIDEO)

PĀRROBEŽU AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS „AUGŠDAUGAVA-BRASLAVAS EZERI” IZVEIDE UN PRIEKŠNOTEIKUMU RADĪŠANA TĀS INTEGRĒTAI PĀRVALDĪBAI