Radošie noslēguma darbi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā aizstāvēti