Zemes nomas tiesību izsole Salienas pagastā (44840070060)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vieta“Šlapaki 19”, Šlapaki, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4484 007 0060
Platība, haDaļa 2.5 ha
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN133.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Maļinovas pagastā (44700030069)