Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā (44460030101)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaBiķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4446 003 0101
Platība, ha1.18
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiPašvaldības autoceļu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN70.45
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā