Vieglās automašīnas LADA izsole

AKTUĀLI

Vieglās pasažieru automašīnas LADA 4x4, reģistrācijas Nr.GL 8480, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu LADA 4x4, reģistrācijas Nr.GL 8480,  izlaiduma gads 2007. Vieglajai pasažieru automašīnai nav veikta tehniskā apskate.

Vieglās pasažieru automašīnas cena  200, 00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Vieglās pasažieru automašīnas atrašanās vieta – Draudzības iela 26, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Vieglā pasažieru automašīna apskatāma, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 26896998.

Personas, kuras vēlas iegādāties vieglo pasažieru automašīnu LADA 4x4, reģistrācijas Nr.GL 8480, līdz  2023.gada 6.jūnija,  plkst.13.00,  iesniedz pieteikumu Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Tālrunis uzziņām: 26896998.

Mācību gada izskaņa Naujenes pamatskolā