Starptautiskās nometnes ietvaros pēta ebreju vēsturi

AKTUĀLI

Jūnija izskaņā delegācija no Hasbergenas viesojās Augšdaugavas novadā, lai pārrunātu iespējas savstarpējai sadarbībai starp pašvaldībām izglītības un ebreju kultūras izpētes jomā. Vēlāk ciemiņi apmeklēja dažas ar ebrejiem saistītas vietas Višķu pagastā – Holokausta upuru piemiņas vietu, ebreju senos kapus un bijušās sinagogas izrakumu vietu.

Augusta sākumā tika uzsākts starptautisks projekts – jauniešu nometne. Tās dalībnieki “skenē” un pēta apkārtējos laukus. Holokausta upuru piemiņas vieta Višķos ir aptuvenā vieta, kur pēc iedzīvotāju nostāstiem tika savesti un iznīcināti daudzi ebreji. Arī 1944. gadā, kad vācieši atkāpās, viņi daudz ko dedzināja un apraka, bet, kā apgalvo vēsturnieki, visus sadedzināt nebija iespējams, un zemē ir jābūt vēsturiskām paliekām. Tādēļ radās doma, ka, ja atrastos kaulus izdotos atrast, tos būtu nepieciešams apglabāt pienācīgi. “Bija doma pīšļus apglabāt senos ebreju kapos, bet pēc senām ebreju tradīcijām, ir jābūt 100% pārliecinātam, ka cilvēks bija ebrejs. Karam beidzoties, bija tendence apšaut tos, kuri piedalījās holokaustā. Tādēļ tur varētu būt arī šo cilvēku paliekas,” skaidro Višķu pagasta pārvaldes vadītājs J. Proms.

Ir pieejama Vācijas arhīvos atrastā 1944. gada jūnija fotogrāfija, kurā redzami Luftwaffe lidmašīnas veiktie uzņēmumi no gaisa. Tur ir redzamas Višķu mājas, kā arī sinagoga. Iznāk, ka sinagoga tika iznīcināta jau pēc vāciešu aiziešanas. Darbs ar vācu arhīviem turpinās.

Starptautiskā nometne Višķos notiek jau otro gadu pēc kārtas. Pagājušogad Višķu sinagogas pamatos notika izrakumi. Vācu jaunieši, sadarbojoties ar vietējiem novada jauniešiem izpēta Višķu vēsturi. Šogad nometnes ietvaros jaunieši pēta dokumentus un veic ģeoskenēšanu. Ar ģeoskeneri zemi var noskenēt līdz 18 m dziļumā. Ekrānā 3D formātā ir redzams, kas atrodas zem zemes.

Markuss no Magdeburgas (Vācijā) stāsta, ka viņu uzdevums senajos kapos Višķos ir attīrīt pieminekļus no laika skārtajiem apstākļiem – sūnām un apaugumiem. Tāpat daļa jauniešu palīdz sakārtot kapu teritoriju, jo pēc augusta sākumā notikušās vētras ir palicis daudz nogāztu koku un zaru.

Hanna no Berlīnes teic, ka viņai bija pārsteigums uzzināt, ka pirms Otrā pasaules kara Višķi bija pilsēta ar ebreju vairākumu, un, ka šeit kopīgi dzīvoja dažādu tautību cilvēki. Viņa arī piebilst, ka Vācijā ir izplatīts brīvprātīgais darbs, kurā jaunie cilvēki aktīvi piedalās. Arī jaunieši, kas darbojas Višķos brauc kā brīvprātīgie, ar mērķi iepazīt vietējo vēsturi. Nometnes dalībnieki arī apciemojuši Špoģu mūzikas un mākslas skolu, un kopā ar Valdi Grebežu centās rast idejas topošajam memoriālam.

Sadarbībā ar vāciešu kolēģiem, pie bijušās sinagogas ēkas pamatiem nākotnē plānots uzstādīt piemiņas memoriālu, bet nākotnē arī veidot muzeju.

Dvietes īstais lauku saldējums