Nomas tiesību izsole Pašulienē īpašumam “6” – 44

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“6” - 44, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsVeikals
Kadastra numurs4490 900 0007
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Neapdzīvojamās telpas Nr.44 ar kadastra numuru 4490 900 0007, veikala telpas 84.2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4490 001 0015 010 044, kas atrodas “6”, Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
Galvenais lietošanas veidsVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi)
Izsoles solis3.00 EUR (trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 30.05.2022. līdz 03.06.2022. plkst.15.00, sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova 65476827.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr.90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2022.gada 07.jūnijā plkst.09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsŠēderes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.40900007595, juridiskā adrese Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība - Īpašumi, mājokļi - Izsoles, sludinājumi  - Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel.65475703 ar Šēderes pagasta pārvaldes pārvaldnieku Viktoru Potjomkinu
Apbūves tiesības izsole nekustamam īpašumam "Lakstīgalas"