Muzeju nakts aicina

Kultūra

Sestdien, 19. maijā, Daugavpils novada muzeji jau tradicionāli iesaistīsies Starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”. Latvijas valsts jubilejas gada Muzeju nakts akcijas moto ir “Šūpulis”, godinot tos, kuri rada un sargā šūpuļus, izauklē un ceļā palaiž cilvēkbērnus, idejas un lielus darbus mūsu visu kopīgās nākotnes stiprumam. Ikviens novadnieks un viesi ir aicināti iepazīt un, iespējams, atklāt sev no jauna novadā esošos muzejus – Naujenes Novadpētniecības muzeju, Raiņa māju Berķenelē un Skrindu dzimtas muzeju Vaboles pagastā. Naujenes Novadpētniecības muzejā pasākums norisināsies pamatekspozīcijās Skolas ielā 1, Naujenē no plkst. 15:00 līdz plkst. 24:00, kā arī ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” no plkst. 16:00 līdz plkst. 21:00. Muzeja tagadni un nākotni, kā arī ilgtspējīgu attīstību nodrošina muzeja krājums, kuru veido priekšmeti. Šogad Naujenes muzejā pirmo reizi tiks organizēta jauniegūto priekšmetu izstāde “Atmiņu šūpulis”, kas iespējams kļūs par muzeja tradīciju. Izstādē varēs aplūkot nozīmīgākos jauniegūtos priekš- metus, kas pēdējos 2 gados papildinājuši muzeja krājumu. Būs skatāmi ar 20.gadsimta sākumu datēti priekšmeti, interesanti 20.-30to gadu eksponāti, kā arī mūsdienās piemirsti, bet vēl visai nesenā pagātnē lietoti padomju laika sadzīves priekšmeti. Bez sabiedrības atbalsta muzejam nav viegli veidot krājumu, tādēļ Naujenes muzejs augstu vērtē cilvēku līdzdalību, ar kuru palīdzību ik gadu muzeja krājums tiek papildināts ar vērtīgiem eksponātiem. Vislielāko pateicību pelnījuši tie, kuri muzejam ir dāvājuši ģimenes relikvijas un uzticējuši savas dzimtas vēsturi. 19. maijā apmeklētajiem tiks atvērta arī senajiem rokdarbiem veltītā izstāde “Vakarēšana jeb suprātkas Naujenē. Senie rokdarbi”. Nīcgales un Naujenes pagasta rokdarbnieces – audējas Genovefa Vanaga un Monika Plociņa, šuvējas Genovefa Orbidāne un Jenofa Saveļjeva, izšuvējas Anna Karabeška un Ļubova Gerasimova – katra pārstāv savu laiku, parādot, ka austa sega un galdauts, izšūts dvielis vai tamborēta mežģīne nav tikai mājsaimniecības priekšmets ar praktisku pielietojumu. Tas ir ģimenes mantojums, kas nodots no paaudzes paaudzē, kurā ievītas atmiņas un stāsti. Rokdarbu, tāpat kā jaunieguvumu izstāde būs skatāma līdz gada beigām. Naujenes muzeja programma  Raiņa māja Berķenelē apmeklētājus gaidīs ģimenēm ar maziem bērniem draudzīgā laikā - no plkst. 12.00 līdz 18.00, piedāvājot alternatīvu pasākumu Muzeju DIENA „Bērnības lauki ir tuvu!”. Dzīvojot Berķenelē, Rainis, toreiz vēl Jānis Pliekšāns, uzsāka savas mācību gaitas Ēģiptes pastorātā, Grīvas vācu skolā, vēlāk arī Rīgas ģimnāzijā. Mācību procesā Jānis ieguva zināšanas, kuras izmantoja visas dzīves laikā. Ar lielu pateicību Rainis atcerējās Berķeneles posma skolotājus: mācītāju Svensonu, vecāko māsu Līzi, skolotāju Bazeneru un citus. Lai uzsvērtu skolotāju nozīmi cilvēka dzīvē, Berķeneles Muzeju Diena tiks veidota kā “mācību stundas”, ar tādiem mācību priekšmetiem kā zīmēšana, dziedāšana, vēsture, fizkultūra un kaligrāfija. Neizpaliks arī starpbrīži un pusdienu pārtraukums! Muzeju DIENĀ tiks prezentēta arī jauna programma “No Pliekšānu klēts pūra lādes” un atklāta Agneses Aizpurietes darbu izstāde. Skrindu dzimtas muzejs interesentus aicinās no plkst. 19:00 – 01:00 uz pasākumu „Šyupoj mōte dēliniu - Mēmess lūgā spīž-... “. Muzejā varēs aplūkot gan iekštelpu nesen atjaunoto veidolu, gan tajā esošas izstādes un ekspozīcijas. Kopīgi iešūposim Latvijas 100 gades šūpuli caur brāļu Skrindu dzimtas devumu tautas pūrā. Iejusties laikmeta noskaņā palīdzēs Daugavpils cietokšņa tērpu salons “Atmiņu lāde”. Savukārt no plkst. 20:30 līdz 21:00 notiks iepazīšanās ar novadnieka (mākslinieka, dzejnieka, literāta) Jāņa Svenča radošās daiļrades mantojumu. Tiks atklāta jauna ekspozīcija,kā arī varēs aplūkot grafi kas iespieddarbu demonstrējumus uz mākslinieka grafi kas darbu spiedes. Plkst. 21:00 sekos mākslinieces Silvas Veronikas Linartes gleznojumu izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci. Vakara turpinājumā - I. Leidumnīka “Kūkles” steigu noskaņošana un vakarēšana kopā ar radošām personībām. Skrindu muzeja programma Plašāka informācija par Muzeju nakts norisēm – naujenesmuzejs.lv, rainamaja.lv, skrindumuzejs.lv

Rokdarbu izstāde "Ko prot mūsu māmiņas?" Maļinovā