Izsludināts grantu konkurss

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība izsludina konkursu par granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2023. gadā.

Konkursa mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību Augšdaugavas novada teritorijā, veicinot jaunu uzņēmumu izveidi un attīstību.

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt līdz pat EUR 6000 sava projekta realizēšanai. Kopējais šī grantu konkursa finansējums ir EUR 18 000. Granta saņēmējam būs jānodrošina savs līdzfinansējums  projekta īstenošanai ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Pieteikties granta projektu konkursam varēs fiziska persona, kas tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību vai fiziska, juridiska persona, kas saskaņā savu saimniecisko darbību veic ne ilgāk kā 3 gadus.

Pieteikumi granta projektu konkursam tiks pieņemti no 2023. gada 20. aprīļa līdz 18. maija plkst. 16:30, iesniedzot projekta pieteikumu Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 20. kabinetā vai sūtot uz e-pastu pasts@augsdaugavasnovads.lv .

Pieteikumu grantu konkursam sagatavo saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta nolikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirts Augšdaugavas novada pašvaldības grants topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2023. gadā”, ar kuru var iepazīties šeit vai klātienē – Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 29. kabinetā.

2023. gada 14. aprīlī plkst. 10:00  tiks organizēts tiešsaistes informatīvs seminārs, uz kuru var pieteikties rakstot uz e-pastu iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv.

Jautājumu gadījumā granta pretendents var vērsties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē pie vecākās komercdarbības speciālistes I. Megnes. Tālr. 65422284, e-pasts:  iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv .

KONTAKTU PLATFORMA: vieta, kur satikt biznesa partnerus