Izsludināta pieteikšanās konkursam “Saimnieks 2017”

Pagastu un pilsētu ziņas

Konkurss „Saimnieks 2017” ir Daugavpils novada domes un SIA „LLKC” Daugavpils biroja rīkots pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Konkursā izsludinātas vairākas nominācijas, tādas kā “Gada lauku saimniecība”, “Bioloģiskā lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums mājražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks” un “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

Konkursa dalībnieku, saskaņojot ar pretendentu, var izvirzīt LLKC, pašvaldība vai nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībnieku pieteikumi tiek gaidīti līdz 30.jūnijam, iesniedzot pieteikumus Daugavpils novada domē. Komisija konkursantus klātienē izvērtēs līdz 28.jūlijam. Konkursa laureāti rudenī tiks apbalvoti ar Gada balvu “Saimnieks” un Daugavpils novada atzinības rakstu, savukārt 2. un 3.vietas ieguvējiem tiks piešķirtas veicināšanas balvas un pateicības raksti.

Konkursa "Saimnieks" nolikums

Pieteikuma veidlapa

       

Aizvadīta pēdējā novada domes sēde vecajā deputātu sastāvā