Augšdaugavas novads – novadu topā pēc bioloģisko saimniecību skaita

AKTUĀLI

Kuri novadi, pilsētas un pagasti ir bioloģiskākie? Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” žurnāls 2024. gada janvāra numurā ir publicējis datus par Latvijas 500 administratīvajām teritorijām pēc bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platības.

Saskaņā ar šiem datiem, Augšdaugavas novadā bioloģiski sertificēto platību īpatsvars no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības sastāda 17% jeb 12 795 ha. Mūsu novads ir sestajā pozīcijā valstī (dati no Lauksaimniecības datu centra) pēc bioloģisko saimniecību skaita:

  1. Balvu novads – 295
  2. Preiļu novads – 270
  3. Madonas novads – 248
  4. Cēsu novads – 234
  5. Rēzeknes novads – 227
  6. Augšdaugavas novads – 211
  7. Krāslavas novads – 187
  8. Ludzas novads – 180
  9. Limbažu novads – 163
  10. Kuldīgas novads – 157

Lielākais bioloģiski sertificētās lauksaimniecības platību skaits Augšdaugavas novadā ir Demenes pagastā – 1785 ha, Bebrenes pagastā – 1213 ha, Prodes pagastā – 1117 ha, Pilskalnes pagastā – 1037 ha, Dubnas pagastā – 967 ha, Salienas pagastā - 748 ha, Kalupes pagastā – 721 ha, un Naujenes pagastā - 624 ha. Bioloģiski sertificētās lauksaimniecības platības ir visos Augšdaugavas novada pagastos, kā arī abās pilsētās.

Meteņdiena Sventē