Sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektiem