Bibliotēkas kļūs pieejamākas cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām