Uzņemšana

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam:

Špoģos:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma;
 • Kokles spēle no 7 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas – kora klase no 7 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Skolas direktoram adresēts iesniegums:
 • SVARĪGI! Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz skolas e-pastu: spogimms@inbox.lv;
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • Ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/U).

Papildus informācija pa tālruni: 654 52 306, mob. tālruni 264 14 622 vai skolas e-pastu: spogimms@inbox.lv.