Administrācija

Skolas direktors:

Andrejs Repins, tālr.: 654 52 306, 264 14 622, e-pasts: spogimms@inbox.lv

Direktora vietnieks mācību darbā (mākslas programmā):

Valdis Grebežs, tālr.: 654 52 306  

Direktora vietniece mācību darbā (mūzikas programmās):

Vija Petrova, tālr.: 654 52 306