Uzņemšana

Naujenes Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. Skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina jaunus audzēkņus pieteikties profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās:

MŪZIKĀ
Mūzikas nodaļa īsteno 9 profesionālās ievirzes programmas:

Taustiņinstrumentu spēle:
- Akordeona spēle
- Klavierspēle

Pūšaminstrumentu spēle:
- Saksofona spēle
- Trompetes spēle
- Klarnetes spēle
- Eifonija spēle
- Trombona spēle

Stīgu instrumentu spēle:
- Vijoles spēle
- Kontrabasa spēle

MĀKSLĀ

Mākslas nodaļa piedāvā pieteikties profesionālās ievirzes programmai Vizuāli plastiskā māksla

Sīkāk par uzņemšanas vecumu un izglītības programmas apguves ilgumu  “Uzņemšanas noteikumi”

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā pieredzējušo vadītāju vadībā  darbojas:

  • Akordeonistu orķestris
  • Pūšaminstrumentu orķestris
  • Instrumentālais ansamblis

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā, bērni vecumā sākot no 6-7 gadiem, var izvēlēties sev vēlamo mācību piedāvājumu.
Mācību ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir 6 vai 8 gadi.

KUR?
Skolas profesionālās ievirzes programmu īstenošanas vietas ir:
- Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
- Mācību punktos

Iesniedzamie dokumenti:
* Skolas direktoram adresēts iesniegums;

* dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums”;
* ārsta izziņa par bērna vispārējo veselības stāvokli;

Dokumentus var iesniegt:

  • digitāli, e-pasts: nmms@inbox.lv, naujenes_mms@inbox.lv , iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
  • klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku  pa tālr. 654 50 287, 267 49 424, 223 50 116

Dokumentus pieņem: Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kancelejā, Daugavas iela 29, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
Lūdzam apmeklējumu  pieteikt iepriekš sazinoties ar skolas administrāciju.

Informācijai:
tālr.: 654 50 287, 267 49 424;
e-pasts: nmms@inbox.lvnaujenes_mms@inbox.lv

Mēs palīdzēsim tev kļūt par personību un izraudzīties profesiju, un varbūt tā būs arī viena no tavām iespējām iegūt spārnus visai dzīvei!

Audzēkņu vecāku ikmēneša maksa par izglītību Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 7.00 eiro mēnesī par vienu audzēkni.