Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Direktors

Ruslans Margevičs

Tālrunis

654 50 287

e-pasts

nmms@inbox.lv

Adrese

Daugavas iela 29, Krauja

Naujenes Mūzikas un mākslas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, akordeona, vijoles, kontrabasa, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona un eifonija spēli, kā arī vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu.
Skolā darbojas Akordeonistu orķestris, Pūtēju orķestris, Instrumentālais ansamblis, interešu pulciņš “Pūtēju orķestris”.

Katram audzēknim, kā arī jebkuram interesentam, ir iespēja kļūt par izvēlēta kolektīva dalībnieku, jo tā ir lieliskā iespēja uzstāties dažādos koncertos, ņemt dalību gan, novada, gan valsts, gan starptautiskā mēroga pasākumos.

Adrese: