Izglītības programmas

Izglītības programmas 20V:

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle –  20V 212 01 1 (8 gadi)

Akordeona spēle – 20V 212 01 1 (6gadi)

Stīgu instrumentu spēle:

Vijoles spēle – 20V 212 02 1 (8gadi)

Pūšamo instrumentu spēle:

Trompetes spēle – 20V 212 03 1 (6gadi)

Saksofona spēle – 20V 212 03 1 (6gadi)

Flautas spēle – 20V 212 03 1 (6gadi)

Vokālā mūzika:

Kora klase – 20V 212 06 1 (8gadi)

Sitaminstrumentu spēle – 20V 212 04 1 (6gadi)

Vizuāli plastiskā māksla – 20V 211 00 1 (6gadi)

Interešu izglītība: Popgrupa “Mix”, Mūzikas studija “Mazās notiņas”.

Metodiskās komisijas: 4  (Vizuāli plastiskās mākslas programmas metodiskā  komisija, Vokālās mūzikas  programmas metodiskā komisija, Klavierspēles, vijoles spēles programmu metodiskā komisija, Pūšamo instrumentu un sitamo instrumentu spēles programmu metodiskā komisija).