Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Direktore

Ilona Linarte - Ruža

Tālrunis

20283288

e-pasts

skola@imms.lv

1962

Dibināšanas gads

Skola dibināta 1962. gadā kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta.

Mācības notika Ilūkstē, Raiņa ielā 5, otrajā stāvā. Ilūkstes Romas katoļu Klostera telpās Mūzikas skola mācību procesu iesāka 1974. gadā, bet 1993. gadā pārcēlās uz patreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5.  

Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde darbību uzsāka 1997. gada 1. februārī. Novadu reformas rezultātā, ar 2021. gada 1. jūliju skola ir Augšdaugavas novada pašvaldības mācību iestāde.  

Skolas direktori no dibināšanas: Eduards Draško (1962. g. - 1966. g.), Dzintars Ķīsis (1966. - 2000. g.), Edvīns Megnis (2000. g. – 2014. g.). No 2014. gada 1. septembra skolas direktore ir Ilona Linarte-Ruža.

2022. gadu skola pavadīs 60 gadu Jubilejas zīmē.

Adrese:

Skolas mērķi:

  • Dot  iespēju  audzēkņiem,  augsti  profesionālu  pedagogu  vadībā,  apgūt augstvērtīgu profesionālās ievirzes pamatizglītību  mūzikā un mākslā.
  • Veidot  izglītojošu  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītību, kas nodrošinātu  profesionālās ievirzes  mūzikas un mākslas  izglītības  programmās  noteikto  mērķu sasniegšanu.
  • Attīstīt izglītojamā muzikālās un radošās prasmes.
  • Nodrošināt izglītojamam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās un augstākās izglītības ieguvei.
  • Nostiprināt  sadarbību  starp  reģionālajām,  Latvijas  un  ārvalstu mūzikas  un mākslas skolām.

Skolas organizētie pasākumi:

  • „Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!””.
  • Koncerti Ilūkstē un pagastu iestādēs.
  • Ziemassvētku labdarības koncerti.
  • Tematiskās  izstādes, plenēri.
  • Dažādi pasākumi skolā un novadā.