Subates pilsētas bibliotēka

Adrese

Tirgus laukums 20, Subate

Vadītāja

Anita Šapala

Tālrunis

65463336; 26496260

e-pasts

biblioteka@subate.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: brīvdiena
Otrdiena: 11.00 - 18.00
Trešdiena: 11.00 - 18.00*
Ceturtdiena: 11.00 - 18.00
Piektdiena: 11.00 - 18.00**
Sestdiena: 10.00 - 17.00
Svētdiena: brīvdiena
* Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
** Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls


Ārējais apkalpošanas punkts

Subates miera nams, Jelgavas iela 6/8, Subate, Augšdaugavas  novads, LV5471