Bibliotēkas

Augšdaugavas novada bibliotēku metodiskais centrs

Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Vadītāja: Žaneta Moiseja
Tālr.: 65431949, 26548693
E-pasts: zaneta.moiseja@augsdaugavasnovads.lv

Bibliotēku informācijas speciāliste: Inna Andžāne
E-pasts: inna.andzane@augsdaugavasnovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena: 08.00 – 16.30
Otrdiena: 08.00 – 16.30
Trešdiena: 08.00 – 16.30
Ceturtdiena: 08.00 – 16.30
Piektdiena: 08.00 – 16.30
Pārtraukums: 12.00 – 12.30