Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka

Adrese

Skolas iela 6, Silene

Vadītāja

Eleonora Griškjāne

Tālrunis

25625649

e-pasts

biblioteka@skrudaliena.lv

Darba laiks:

Trešdiena - ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Pārtraukums: 12.00 - 12.30
Sestdiena: 8.00 - 14.00 (izņemot mēneša pirmo sestdienu)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Latvijas kultūras datu portāls
Abonēto periodisko izdevumu saraksts 2023


Skrudalienas nodaļa

Tālr.: 28337900
E-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv
Adrese: Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV–5470

Darba laiks:
Otrdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 17.00
Pārtraukums: 12.00 - 12.30
Pirmā mēneša sestdiena: 8.00 -14.00

Informācija par krājumu