Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

Adrese

Pašuliene 6 – 1, Šēderes pagasts

Vadītāja

Aurika Jelinska

Tālrunis

28607621

e-pasts

pasulienes_biblioteka@sedere.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: brīvdiena
Otrdiena: 11.00–18.30
Trešdiena: 09.00 - 13.30*
Ceturtdiena: 09.00 - 17.00
Piektdiena: 09.00 - 15.00**
Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena
* Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
** Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls