Šēderes pagasta bibliotēka

Adrese

Skolas iela 2, Šēdere

Vadītāja

Ruta Šeršņova

Tālrunis

27857901

e-pasts

biblioteka@sedere.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: brīvdiena
Otrdiena: 08.30–18.00
Trešdiena: 08.30–18.00*
Ceturtdiena: 08.30–18.00
Piektdiena: 08.30–18.00**
Sestdiena: 09.90–13.00
Svētdiena: brīvdiena
Pārtraukums: 13.00 - 13.30
* Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
** Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls