Pilskalnes pagasta bibliotēka

Adrese

Parka iela 3, Pilskalnes pagasts

Vadītāja

Zita Timšāne

Tālrunis

27860235; 26830196

e-pasts

biblioteka@pilskalne.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: brīvdiena
Otrdiena: 09.00 - 16.30
Trešdiena: 09.00 - 16.00*
Ceturtdiena: 09.00 - 16.00
Piektdiena: 09.00 - 16.00**
Sestdiena: 09.00 - 15.00
Svētdiena: brīvdiena
* Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
** Katra mēneša pēdējā sestdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls