Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

Adrese

Jēkabpils iela 10a, Ilūkste

Vadītāja

Ingrīda Strode

Tālrunis

65462302, 29763159

e-pasts

bernu.biblioteka@ilukste.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 10.00 - 18.00
Otrdiena: 10.00 - 18.00
Trešdiena: 09.00 - 17.00*
Ceturtdiena: 09.00 - 17.00
Piektdiena: 09.00 - 17.00**
Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena
* Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
** Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls