Biķernieku pagasta bibliotēka

Adrese

Saules iela 4, Biķernieki

Vadītāja

Veronika Andrejeva

Tālrunis

65431808; 28305012

e-pasts

biblioteka@bikerniekupag.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 09.00 - 18.00
Otrdiena: 09.00 - 17.30
Trešdiena: 09.00 - 17.30*
Ceturtdiena: 09.00 - 17.30
Piektdiena: 08.00 - 16.00**
Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena
Pārtraukums: 12.00 - 12.30
*semināru un kursu gadījumā bibliotēka slēgta
**katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Informācija par krājumu
Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Biķernieku pagasta mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls