Izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums  Izglītības programmas kods  Licence
Nr.Licencēšanas datums  
Pirmsskolas izglītības programma01011111V-6123704.07.2022.
Pamatizglītības programma21011111AP-434608.06.2023.
Pamatizglītības mazākumtautību programma21011121V-765410.11.2014.
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611V-707709.08.2023.
Vispārējās vidējās izglītības programma31016011V-365218.08.2020.