Administrācija

Zemgales vidusskolas administrācija un pedagogi

Aleksandrs Petkevičsdirektors, ekonomikas skolotājs
Alla Starovoitovadirektora vietniece izglītības jomā, ķīmijas skolotāja
Tatjana Kavševičadirektora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras, vizuālās mākslas un teātra mākslas skolotāja
Anna Andrejevadirektora vietniece saimniecības jomā, mājsaimniecības skolotāja
Jeļena Andrejevamūzikas skolotāja
Tatjana Antalepirmsskolas skolotāja, logopēde
Ilva Baranovskadizaina un tehnoloģiju, mājturības skolotāja
Jadviga Bobkovadabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Alīna Ciunelelatviešu valodas un literatūras
Veronika Giruckasākumskolas skolotāja
Viktors Guzenkosporta un veselības skolotājs
Marina Karņickamatemātikas, internāta skolotāja, bibliotekāre
Santa Kulakovamatemātikas, datorikas, programmēšanas un inženierzinību skolotāja
Irēna Kūliņavēstures un sociālo zinību skolotāja
Ludmila Lukjanovapirmsskolas skolotāja
Svetlana Parfjonovasākumskolas skolotāja
Marija Romanovskamazākumtautību (krievu) valodas un literatūras skolotāja
Larisa Safronovamazākumtautību (krievu) valodas un literatūras skolotāja
Alla Saveļjevafizikas skolotāja
Vladislavs Šmeišsdizaina un tehnoloģiju, mājturības, sporta un veselības skolotājs
Nadežda Smertjevaangļu valodas skolotāja
Žanna Špakamatemātikas skolotāja