Izglītības programmas

Nr. p.k.Izglītības programmaProgrammas kodsLicenceAkreditācijas lapa
1.Vispārējās vidējas izglītības  programmas31016011Nr. V_2404 no 28.06.2010.Nr.11428                   no 24.05.2018. Derīga līdz 2024.gada 23.maijam
2.Pamatizglītības programmas21011111Nr.V_3429 no 31.07.2020.Nr.13459 No 31.07.2020. Derīga līdz 2024.gada 23.maijam
3.Pamatizglītības mazākumtautības programmas21011121Nr. V_2403 no 28.06.2010.Nr.11427 no 24.05.2018. Derīga līdz 2024.gada 23.maijam
4.Pirmsskolas izglītības programma01011111Nr.V_7060 no 07.08.2023.