Salienas vidusskola

Adrese

Centrāles iela 21, Saliena, Augšdaugavas novads

Direktore

Antoņina Redkova

Tālrunis

654 75311

e-pasts

skola@saliena.lv

Vēsture

Salienas vidusskola atrodas Augšdaugavas novada Salienas pagasta teritorijā.

Izziņa no Salienas arhīva liecina, ka līdz 1937. gadam pagastā darbojās trīs sākumskolas: Salienas valsts sākumskola, pirmā Lielbornes pagasta sākumskola un pirmā Salienas pagasta sākumskola. Salienas valsts sākumskola atradās Vecsalienā, Lielbornes pagasta sākumskola – Lielbornē. 1934. gadā Salienas zemnieki sūtīja savu delegāciju uz Rīgu pie Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa ar lūgumu uzcelt pagastā skolu.

Prezidents pats personīgi ieradās Salienā, lai novērtētu vietu, kur celt skolu.

3 km attālumā no Salienas pagasta mājas tika celta jauna skolas ēka, kuru bija paredzēts pabeigt 1937. gada rudenī. Uz turieni plānoja pārvietot arī valsts sākumskolu no Vecsalienas. 1937. gada rudenī tika atvērta jaunā Salienas skola. Skolā bija četras klases. Pirmais skolas pārzinis bija Pēteris Grāve. Kārlis Ulmanis nepiedalījās skolas atklāšanā, bet nodeva skolas direktoram Pēterim Grāvem skolas karogu.

No 1937. gada līdz 1940. gadam mācības notika latviešu valodā.

1941. gadā skola pārgāja uz krievu mācībvalodu. Otrā pasaules kara laikā skolā bija vācu hospitālis. Pēc kara skolā bija septiņas klases.

Kopš 1956. gada skola tika reorganizēta par vidusskolu.

1959. gadā bija pirmā vidusskolas izlaiduma balle, vidusskolu pabeidza 22 absolventi.

Skolai ir trīs stāvi. Jaunā skolas ēka tika piebūvēta pie vecās 1975. gadā. 2007. gadā tika veikta skolas piebūves renovācija.

Salienas skolas darbības laikā šeit strādāja 215 skolotāji.

2012. gada rudenī Salienas vidusskola svinēja savu 75. gadadienu. Pašlaik skolā strādā 20 pedagogi, no tiem pieci ir skolas absolventi.   Salienas vidusskola ir vienīgā vidusskola piecu pagastu teritorijā.

Skolēnu spēju attīstīšanai, profesionālajai ievirzei skolā tiek īstenotas dažādas interešu izglītības programmas, darbojas teātra pulciņš, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņš, mūsdienu deju pulciņš, divi sporta deju pulciņi, vides pulciņš, novadpētniecības pulciņš, divi kori. Skola cieši sadarbojas ar Salienas pagasta kultūras namu. Kolektīvs lielu uzmanību pievērš jaunu interaktīvu tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā.

2013./2014. mācību gadā skola īsteno ESF projektu „Salienas vidusskolas vienkāršotā renovācija”.