Administrācija

Velta Šternadirektore
Ilze Vanaģele Direktores vietniece
Andželika Pabērza Direktores vietniece     
Ilga Kaniņa Direktores vietniece  
Jāzeps Mačuks Direktores vietnieks