Ilūkstes Raiņa vidusskola

Adrese

Raiņa ielā 49, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Direktore

Velta Šterna

Tālrunis

65462189

e-pasts

raina.vidusskola@ilukste.lv

Ilūkstes Raiņa vidusskolai pastāv izglītības programmu īstenošanas vietas:

Izglītības programmu īstenošanas vietas:

Adrese

Stadiona ielā 1, Ilūkstes pilsēta

Tālrunis

e-pasts

Adrese

Tirgus laukumā 20, Subates pilsēta

Tālrunis

65463117

e-pasts

skola@subate.lv