Izglītības programmas

Iestādē tiek realizētas:

Vispārējas pirmsskolas izglītības programma (01011111)