WOMEN INNOVATING NETWORKING

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: "Women Innovating Networking " apmācības un sadarbības tīkla veidošana uzņēmējdarbības sekmēšanai un motivēšanai pakalpojumu sektorā (tūrisms, kultūras mantojuma potenciāls).

ProgrammaES programma „Grundtvig”
Projekta kopējais finansējumsEUR 14 039
Programmas finansējumsEUR 14 039
Īstenošanas laiks01.08.2009.-31.07.2011.
Sadarbības partneri„Training2000” (Itālija) “West Midlands Tomorrow” (Apvienotā Karaliste) Powiatowy Urzad Pracy (Polija) Utenas apriņķa administrācija (Lietuva) Zentrum fur integration und Bildung (Vācija)
KontaktinformācijaInāra Mukāne e-pasts: inara.mukane[at]dnd.lv t. +37129191840

Mērķa grupa: Daugavpils novada iedzīvotāji, galvenokārt sievietes, kuras ir motivētas attīstīt savu uzņēmējdarbību, veidot sadarbību, iegūt zināšanas un pieredzi tūrisma pakalpojumu organizēšanā, izmantojot lauku kultūras mantojuma potenciālu un vietējās tradīcijas. Projekta aktivitātes: angļu valodas apmācība, semināri uzņēmējdarbības un kultūras tūrisma mārketinga jautājumos, informācijas vākšana un apkopošana par partnervalstu sabiedrību un kultūru, projekta sanāksmes partnervalstīs Projekta ietvaros gūta Eiropas pieredze sadarbības tīklu veidošanā starp muzejiem, kultūras mantojuma objektiem un vietējiem uzņēmējiem, lauku produktu ražotājiem. Kultūras tūrisma menedžmenta apmācības programmas ietvaros Daugavpils novada lauku sieviešu tīkla grupām notika angļu valodas apmācības kursi. Kopā projekta ietvaros tika veikti 17 starptautiskie mobilitātes braucieni. Lai dalītos ar iegūto pieredzi par lauku attīstību un sadarbību Eiropas valstīs, Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2011.gada 27.aprīlī, 03.un05.maijā Daugavpils novada muzejos rīkoja seminārus par Daugavpils novada muzeju, tūrisma informācijas centra, lauku uzņēmēju, zemnieku sētu un amatnieku sadarbību jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanā. Semināros piedalījās 58 dalībnieki, galvenokārt sievietes. Rezultātā izveidojās nelieli muzeju sadarbības tīkli, ar kuru starpniecību tiks veidoti jauni kultūras tūrisma piedāvājumi; vietējiem amatniekiem un zemnieku saimniecībām tiks nodrošināta iespēja piedāvāt savus produktus pārdošanai tūrisma grupām.

EIROPAS VALODA – KULTŪRA UN SPORTS