EIROPAS VALODA – KULTŪRA UN SPORTS

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: "Eiropas valoda – kultūra un sports" Projekta mērķis: pilnveidot visu partnervalstu aktīvo jauniešu izpratni par kultūras un sporta aktivitāšu lomu sabiedrībā; uzlabot dažādu tautu jauniešu savstarpējās sadarbības un komunikācijas iespējas.

ProgrammaES programma "Jaunatne Darbībā"
Projekta kopējais finansējumsEUR 4858
Programmas finansējumsEUR 3399
Īstenošanas laiks03.08.2013.-11.11.2013.
Sadarbības partneriIslas pašvaldība (Malta) Zarasu pašvaldība (Lietuva) Fara San Martino pašvaldība (Itālija)
KontaktinformācijaInāra Mukāne e-pasts: inara.mukane[at]dnd.lv t. +37129191840

Mērķa grupa: visu četru partnervalstu radošie jaunieši, kuri aktīvi iesaistās kultūras, mākslas un sporta aktivitātēs. Projekta aktivitāšu īstenošanā Islas pašvaldībā Maltā Daugavpils novadu pārstāvēja šādu amatiermākslas kolektīvu dalībnieki: • Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis „Stage On” • Folkloras kopa „Dyrbyni” • TDA „Līksme.” Projekta ietvaros jaunieši guva plašu ieskatu un padziļināja zināšanas par Eiropas Savienības vērtībām, tās piedāvātajām iespējām jauniešiem, visu četru projekta dalībvalstu materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, tradīcijām, sporta un kultūras paradumiem.

PROJEKTS "NEAIZMIRSĪSIM"