PROJEKTS “NEAIZMIRSĪSIM”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums:„Neaizmirsīsim”  
Programma:ES programma „Eiropa Pilsoņiem” 1. darbības atbalsta aktivitāte „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi”
Projekta kopējais finansējums:EUR 15 113
Programmas finansējums: Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums:EUR 8 000 EUR 7 113
Īstenošanas laiks:10.2015.-11.2016.
Sadarbības partneri:Islas pašvaldība (Malta) (vadošais partneris); Daugavpils novada Kultūras pārvalde; Birgu pašvaldība (Malta); Bormla pašvaldība (Malta); Mtarfa pašvaldība (Malta); Zarasu rajona pašvaldība (Lietuva); Fara San Martino pašvaldība (Itālija); NVO Brtigata Maiella asociācija (Itālija); Ortonas pašvaldība (Itālija)
Kontaktinformācija:Ināra Mukāne Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja e-pasts: inara.mukane@dnd.lv T.+37129191840
Projekta “Neaizmirsīsim” mērķis ir palielināt sabiedrības apziņu par kopējo vēsturi, tās piemiņu un vērtībām, sniedzot satikšanās iespēju vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tādējādi stimulējot savstarpējās debates un pārdomas par neizdzēšamu Eiropas vēstures posmu un izmantojot savstarpējās komunikācijas ceļā iegūtās zināšanas kā iedvesmojošus instrumentus jaunu sadarbības tīklu veidošanai starp dažādām Eiropas organizācijām, stiprinot starpkultūru dialogu, veidojot stiprāku sabiedrības izpratni par brīvību, mieru, vienotību un cieņu pret cilvēktiesībām. Viens no galvenajiem uzstādījumiem konkrēto aktivitāšu un partnerības izveidē ir Eiropas iedzīvotāju (īpaši to, kas dzimuši pēc Otrā pasaules kara beigām) izglītošana par Otrā pasaules kara norisēm, sākumu un beigām un atstātajām sekām. Projektā apvienojušās dažādas organizācijas, kurām ir kas kopējs: pilsētas, ciemi un teritorijas, kuras neizdzēšami ietekmēja karš – skarot cilvēkus, arhitektūru, kultūras un dabas mantojumu, tradīcijas un vērtības. Daloties šajā it kā atšķirīgajā, bet tajā pašā laikā kopīgajā dažādo valstu un organizāciju pieredzē un skaidrojot jaunākajām paaudzēm iemeslus, kas izraisīja Otro pasaules karu, ir iespējams sniegt vietējām kopienām sapratni par Eiropas Savienības lomu un nozīmi mūsdienās – kāpēc tā tika izveidota un kas ir tie ideāli un vērtības, kuros tā balstās. Domājot par projekta nozīmi gan Eiropas Savienības mērogā, gan nacionālajā katras valsts dalības aspektā, ir svarīgi atzīmēt, ka visas projekta aktivitātes ir plānotās tā, lai nodrošinātu pieredzes sniegšanu gan projekta tiešajai mērķa grupai, gan arī sekundārajiem dalībniekiem jebšu katras valsts vietējo kopienu iedzīvotājiem – tieši tāpēc ir izvēlētas tādas projekta aktivitātes (festivāls, mākslinieciskās performances, izglītojošās darba grupas utt.), kas nodrošina maksimāli lielu sabiedrības pieejamību un iesaistīšanās pakāpi. Galvenās projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir pieci tematiskie pasākumi: -  “Pretestība”: virtuālās dokumentu krātuves izveidošana par vietējiem iedzīvotājiem, kas pieredzēja 2.pasaules kara notikumus Gustava Līnijā (Itālija); -   “Okupācija”: mākslas performanču, kas veltītas okupācijas notikumu atcerei, izveidošana, iesaistot vietējās skolas un kultūras iestādes (Latvija); -    “Pārvietošana”: izglītojošās darba grupas, veltītas holokausta un deportāciju atcerei, kā arī sieviešu lomas Otrajā pasaules karā izpēte (Lietuva); -    “Aizsardzība”: simulācijas, festivāls, izstādes un skolu aktivitātes, kas organizētas 2.pasaules karā iesaistīto vietējo iedzīvotāju piemiņai (Malta). -     Publikāciju “Sieviete “vīriešu karā”” un “Uzvaras Virtuves receptes” izdošana (Malta).
 

The project «Let Us Not Forget» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" Strand 1 – "European Rememberance" 8 events have been carried out within this project: Event 1 Participation: The event involved  14 citizens, including  14  participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils District (Latvia) Location / Dates: The event took place in Malta, on 30/10/2015 Short description:  The aim of the event was holding a preparatory event whereby the Project Leader explained the project further and the roles of each partner organisation. Event 2 Participation: The event involved  40000  citizens, including  100  participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils District (Latvia) Location / Dates: The event took place in Italy, from 21/04/2016 to 26/04/2016 Short description:  The aim of the event was dealt with presentations and hands on events. Participants were given information on the Gustav Line and greeted in Fara San Martino by its Mayor. Also they were welcomed in Ortona by the mayor and heard experiences such as the story of the Little Stalingrad from locals who lived during WWII. Participants had the opportunity to ask questions and get answers and information on their queries. Participants visited Mozzagrogna, Crecchio, Lanciano, Casoli, Gessopalena, Torricella Peligna, Palombaro, whereby during such stops along the Gustav Line, they had the opportunity to hear narrations of personal experiences of WWII. Other experiences where shared in Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Palena, Lettopalena, Pizzoferrato, Roccaraso, Castel di Sangro, Venafro and Monte Cassino. Increased awareness on the Gustav Line together with learning more personal experiences of persons living during WWII was experienced in Castelforte, Santi Cosme e Damiano, Minturno, Spigno Saturnia, Castellonorato, Trivio, Maranola, Formia, Gaeta, Itri, Campodimele, Fondi and Monte San Biagio. Event 3 Participation: The event involved  40000  citizens, including  100  participants from the Italian project partners Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella  together with those cities along the Gustav Line mentioned in Project Event 2. Location / Dates: The event took place in Fara San Martino Italy from  27/04/2016  to 15/05/2016 Short description:  The aim of the event was the editing of all video clips taken during the journey and sub-titles inserted. The documentary is being made available to all participating organisations. Event 4 Participation: The event involved  60000  citizens, including  400 participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils District(Latvia) Location / Dates: The event took place in Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils District (Latvia) from  27/04/2016  to 18/05/2016 Short description:  The aim of the event was focused on preparations for the upcoming event. Each participating organisation searched on different women that had an important role during WWII and also on those who suffered. The Latvian organisation was also in contact with  the school preparing the school children by finding pictures and learning about WWII in preparation for the upcoming events. Participating countries also drafted a lesson plan and the best way to carry out the simulation. Event 5 Participation: The event involved  20000  citizens, including  140 participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils District (Latvia) Location / Dates: The event took place in Daugavpils District (Latvia) from  19/05/2016  to 22/05/2016 Short description:  The aim of the event looked into the work done so far on the project and the activities being held in Latvia. Presentations were held on the Occupation by Foreign Forces in Latvia and Lithuania. Preparations were done by the school for the simulation whereby these included sirens and blackouts and involved the school children. Organisation of workshops on Occupation by Foreign Forces – a change in culture. A festival was held changing the core of the village into the period of WWII. In different venues we experienced different locals narrating the sufferings caused by different occupations by foreign forces. Also we had the opportunity to visit WWII sites including a tribute towards those that died in the Holocaust in Latvia. Event 6 Participation: The event involved  10000  citizens, including  120 participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils (Latvia) Location / Dates: The event took place in Zarasai (Lithuania) from  23/05/2016  to 26/05/2016 Short description:  The aim of the event was mainly focused on workshops, panel discussions and visits. These themed around forced displacement of persons, causing a decrease in population together with the experience of holocaust – having survivors sharing their experiences. Visits were held in museums depicting the sufferings of WWII and the holocaust. Local Lithuanians spoke about the role of a women as “A Pacifist in a time of War”. Panel discussions targeted Rising children alone and Wife homemaker, not good enough to join the army and a Women in a man’s war. A visit was held in a school whereby different women described to school children, their experiences of living during WWII. Event 7 Participation: The event involved  20000  citizens, including  20000 participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils (Latvia) Location / Dates: The event took place in each partner country from  28/05/2016  to 25/07/2016 Short description:  The aim of the event was the publication whereby editing, design and printing were being worked on. Event 8 Participation: The event involved  8000  citizens, including  180 participants from the city of Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta), Fara San Martino, Ortona, Fondazione Brigata Maiella (Italy), Zarasai (Lithuania) and Daugavpils (Latvia) Location / Dates: The event took place in Isla, Bormla, Birgu, Mtarfa (Malta) from  /05/2016  to 26/05/2016 Short description:  The aim of the event was mainly focused on presentations, school activity, visits and simulation, workshops and festivals. School children together with the foreign participants went around Dock No 1 and participated in workshops related to famine and hunger during WWII. They visited a war shelter where they experienced life during an air raid, whereby through re-enactors they explained to children how their grand and great parents lived. Tours were organised to the Malta at War Museum, Fort Sant Angelo. Participants took part in an Air Raid simulation in the Dock stores and shelters found in Bormla, Isla and Birgu. Presentations and panel discussions were held on the role of Malta during WWII as defence – hope, charity and Faith and Truce as well as Hunger and Famine. Discussions amongst participants and citizens focused on different recipes used during WWII with the aim of collecting these recipes and create a publication. Participation in the Military Mtarfa Festival included displays of WWII weapons and uniforms, typical maltese life and victory kitchen re-enactments, bofors simulation attacks and viewing of the Clock Tower and the Autopsy and Margue Room within the old hospital. The final event ended with evaluation of the whole project and the way forward for more projects among all partners involved together with a Farewell and Networking Event.        

PILSĒTU UN VECPILSĒTU TĒLA ATJAUNOŠANA