VABOLES PAGASTA JAUNIEŠI DEVĀS PĀRGĀJIENĀ

Projekta apraksts

Vaboles pagasta jauniešu biedrība „Ļepetņīks”, piedaloties Daugavpils novada projektu konkursā „Uzlabosim savu ikdienu”, īstenoja projektu „Ar kājām pāri barjerām”, kura ietvaros tika rīkots pārgājiens Vaboles pagasta jauniešiem, kā arī iegādāts tūrisma inventārs – teltis, guļammaisi, tūrisma matrači, katls un lukturi.

Pārgājiens notika 26. un 27. jūlijā, maršrutā Vaboles centrs - Līksnas parks - Vaboles centrs. Pirms došanās ceļā, jaunieši uzklausīja medicīnas māsu, kas vēlreiz atgādināja par pirmās palīdzības sniegšanu un pastāstīja par situācijām, kas varētu notikt pārgājiena laikā, un, kā pareizi rīkoties. Neskatoties uz karsto laiku, jaunieši veiksmīgi nonāca galapunktā.

Pārgājiena laikā jaunieši piedalījās trīs aktivitāšu un atpūtas pieturās, kuru laikā viens par otru vairāk uzzināja izmantojot 5 pirkstiņu spēli, iesaistījās kāju pineklī un veidoja trīs īsos stāstus par Vaboles pagastu.

Līksnas parkā Vaboles un Līksnas jaunieši kopīgi piedalījās dažādās aktivitātēs un gatavoja vakariņas. Jaunieši it īpaši bija iecienījuši volejbolu, tas bija jautrs un palīdzēja vel vairāk visiem sadraudzēties.

Nākamajā dienā kopīgi tika pagatavotas brokastis un izvērtēts pārgājiens. Jaunieši atzina, ka tas bija jautrs, karsts, pamācošs, mierīgs, interesants, tika veicināta sadraudzība un vienotība starp jauniešiem, un vēlētos arī nākošajā gadā doties pārgājienā.

Liels paldies tiek veltīts Līksnas pagasta pārvaldei par laipno uzņemšanu, kā arī Vaboles pagasta pārvaldei. It īpaši atzinība tiek izteikta jaunietēm –Sigitai Ignatānei, Intai Orbidānei un Elīnai Baikai, par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Informācijai:
Anta Jukša
28380019
ŠOGAD IR ATBALSTĪTI 8 JAUNIEŠU PROJEKTI KONKURSA “UZLABOSIM SAVU IKDIENU!” IETVAROS