ŠOGAD IR ATBALSTĪTI 8 JAUNIEŠU PROJEKTI KONKURSA “UZLABOSIM SAVU IKDIENU!” IETVAROS

Projekta apraksts

2014. gadā ceturto reizi novadā tika izsludināts projektu konkurss jauniešiem “Uzlabosim savu ikdienu!” ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jauniešu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā.

Šogad tika noteiktas 3 konkursa prioritātes: 1) lietderīgā brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām (centriem); 2) jauniešu pulcēšanās vietu (centru) labiekārtošana un tehnikas iegāde; 3) pasākumu (apmācību) organizēšana, kas veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apguvi un socializēšanos starp jauniešiem. Līdz 30. aprīlim tika saņemti 12 projektu pieteikumi no Kalkūnes, Medumu, Laucesas, Skrudalienas, Demenes, Salienas, Naujenes, Višķu, Dubnas, Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastiem.

Tā kā šogad tika atbalstīta tikai 3 nometņu organizēšana novada jauniešiem, tad ar domes lēmumu tika pārcelts atlikušais finansējums projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!”, kas Vērtēšanas un pārraudzības komisijai ļāva atbalstīt 8 jauniešu ideju īstenošanu Daugavpils novadā. Tās ir:

  1. Nīcgales pagasta jauniešu neformālās grupas projekts „Ceļā uz sportisku jaunatnei” (20,38 punkti). Projekta ietvaros no 2014. gada 1. septembra līdz 26. oktobrim pie vecās Nīcgales pamatskolas ēkas tiks izveidots hokeja laukums, kas kalpos arī par sava veida pulcēšanas vietu jauniešiem Nīcgales pagastā. Pērn jaunieši pašu spēkiem novāca veco aprīkojumu no laukuma, bet ar vietējo zemnieku palīdzību nolīdzināja laukumu, tādējādi tagad ir atlicis tikai uzbūvēt hokeja laukumu. No OSB plāksnēm tiks izveidoti un nostiprināti laukuma borti. Vietējā zemnieku saimniecība šogad jauniešiem sniegs finansiālu atbalstu un iegādāsies nepieciešamo plēvi.
  2. Skrudalienas pagasta jauniešu neformālās grupas “Mēs savam pagastam!” projekts “Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un veselīgi” (19,5 punkti). Tā ietvaros šovasar tiks labiekārtoti 2 pludmales volejbola laukumi Silenes ciemā, Sila ezera krastā, kā arī iegādāts aprīkojums, kā tablo, bumbas, laukuma līnijas un telts sacensību sekretariātam. Jaunieši arī projekta īstenošanas laikā organizēs turnīru “Skrudalienas pagasta pludmales volejbola kauss”, uz kuru aicinās pludmales volejbola cienītāji no visa novada.
  3. Višķu pagasta jauniešu biedrības „VJCS” projekts „Vīgantu ciema sporta laukuma atjaunošana” (19,38 punkti). Arī Višķu pagasta jaunieši projekta ietvaros plāno labiekārtot Vīgantu ciemā esošo sporta laukumu, izveidojot volejbola un badmintona laukumus, kā arī rekonstruējot vingrošanas stieņus. Papildus jaunieši plāno iegādāties arī novusa galdu, ko izvietot esošajās Vīgantu bibliotēkas telpās. Vasaras laikā tiek plānots arī organizēt sporta pulciņu, ko ciemā dzīvojošie jaunieši varēs apmeklēt.
  4.  Vaboles pagasta jauniešu biedrības „Ļepetņīks” projekts „Ar kājām pāri barjerām” (18,5 punkti). Tā ietvaros jaunieši plāno doties divu dienu pārgājienā no 26. jūlija līdz 27. jūlijam maršrutā Vaboles centrs – Līksnas parks – Vaboles centrs kopā ar Līksnas pagasta jauniešiem. Tiks veidotas arī 2 vides reklāmas, kas aicinās jauniešus pieteikties piedalīties pārgājienā. Savukārt visas pārgājiena laikā veiktās aktivitātes tiks iemūžinātas video klipā, ko pēc tā veidos Vaboles pagasta jaunieši.
  5. Jauniešu biedrības “Medumu Cerība” projekts “Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā” (18,38 punkti). Šovasar Medumu pagastā jaunieši plāno iegādāties ierīci, ar ko kokā var izdedzināt uzrakstus u.tml. Jaunieši (kā meitenes, tā zēni) apgūs jaunas iemaņas un zināšanas kokapstrādē, ko vēlāk izmantos, veidojot informatīvo stendu pie jauniešu centra pagastā.
  6. Salienas pagasta jauniešu neformālās grupas projekts “Sports – ceļš uz veselīgu dzīvi!” (16,75 punkti). Šovasar arī Salienas pagasta jaunieši plāno atjaunot un labiekārtot pagastā esošo sporta laukumu, kā arī iegādāties jaunu sporta inventāru. Projekta īstenošanas laikā jaunieši uzņems video klipu, ko demonstrēs tā atklāšanas pasākumā. Lai informētu jauniešus par to, kā izvairīties no traumām un kas ir jādara, ja tomēr ir tādas radušās, tiks organizēts izglītojošs seminārs projekta ietvaros. Pēc veiktajiem labiekārtošanas darbiem tiks rīkots arī sacensību cikls puišiem un meitenēm “Draudzības kauss futbolā, volejbolā un strītbolā starp kaimiņpagastiem”.
  7. Kalupes pagasta jauniešu kopienas projekts “Noķer mirkli” (16,25 punkti). Projekta ietvaros Kalupes pagasta jaunieši iegādāsies videokameru, kas būs pieejama bērnu un jauniešu dienas centrā “Varavīksne”, kā arī tiks organizētas apmācības jauniešiem, apgūstot video filmēšanas pamatus un video apstrādi. Projekta noslēgumā tiks prezentēts arī izveidotais video klips par Kalupes pagasta jauniešiem un pagastu kopumā, kas turpmāk kalpos par reprezentatīvo materiālu.
  8. Demenes pagasta jauniešu biedrības “Demenes stariņi” projekts “Informācijas punkta jauniešiem izveide Demenes pagastā” (16 punkti). Tā ietvaros tiks iegādāts portatīvais dators, papildinot labiekārtotajā Demenes pagasta jauniešu pulcēšanās vietā pieejamo pakalpojumu klāstu un uzlabojot to pieejamību jauniešiem.

Konkursa organizatori izsaka lielu pateicību visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem. Lielā atsaucība no pagastiem joprojām parāda, ka šāds projektu konkurss ir nepieciešams, ļaujot jauniešiem iesaistīties apkārtējās vides sakārtošanā un, sadarbojoties ar vienaudžiem, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Sveicam konkursa uzvarētājus un vēlam krāsainu un pieredzes bagātu projektu īstenošanas laiku!

Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore
iluta.kriskijane@dnd.lv
26364925

LĪDZ 30. APRĪLIM VAR IESNIEGT SAVAS IDEJAS PROJEKTU KONKURSAM “UZLABOSIM SAVU IKDIENU!”