PROJEKTS „VECTICĪBNIEKU VĒSTURISKĀS APBŪVES ATJAUNOŠANA UN LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA SLUTIŠĶU SĀDŽĀ”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums:Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā”
Projekta numurs:13-03-L32300-000027
Programma:Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam

Pasākums “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Projekta kopējais finansējums:EUR 216 564,29
Programmas finansējums:EUR  178 780,14
Īstenošanas laiks:03.02.2014.-03.08.2015.
Kontaktinformācija:Ināra Mukāne

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

e-pasts: inara.mukane@dnd.lv

T.+37129191840

Projekta mērķis ir Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” ēku  renovācija un  jaunas ekspozīcijas ‘Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gadsimta 1.pusē’ izveide.

 

Slutišķu vecticībnieku lauku sēta ir vienīgais šāda veida muzeja objekts Latvijā, kas atrodas autentiskā apdzīvotā sādžā un  kur apmeklētāji var iepazīties ar  unikāliem Latgales vecticībnieku garīgās un  sadzīves kultūras materiāliem. Ekspozīcijas ēkas ir tautas būvniecības paraugi ar daudzām dekoratīvām koka detaļām, logu apmaļu un slēģu rotājumiem, ārdurvju vērtņu veidojumiem.  Vairākas Slutišķu  sētas  būves, ēku koka detaļas bija nolietojušās un pat zudušas, tāpēc ELFLA projekta ietvaros vispirms tika organizēts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un objekta vēsturisko izpēti.

 

Pasūtījuma izpildītājs - SIA  „Arhitekta L.Šmita darbnīca”  veica padziļinātu Slutišķu sētas kultūrvēsturisko inventarizāciju un arhitektoniski māksliniecisko izpēti.  Zudušās  saimniecības ēkas tika atjaunotas, vadoties pēc fotogrāfijām un citiem vēstures avotiem, saglabājušās kūts akmens sienas un grīda tika restaurētas.  Dzīvojamajā  mājā, kas bija vislabāk saglabājusies, tika veikti nozīmīgi būvniecības un restaurācijas darbi - jumta seguma, logu, grīdu, guļbūves vainagu nomaiņa, durvju, logu apmaļu, mājas dekoratīvo elementu atjaunošana, pagraba remonts. Labiekārtošanas projektā tika atjaunots vēsturiskais slēgtais pagalms ar koka žogu un vārtiem.  Pagalmā izrakta aka ar svērteni. Ārpus vēsturiskā pagalma izveidota  teritorija apmeklētāju vajadzībām ar nelielu automašīnu stāvvietu  un tualeti.

 

SIA „VANPRO” veica būvniecības darbus, pielietojot tautas celtniecības prasmes un tradicionālos materiālus. Siltumizolācijai  tika izmantotas sūnas, savukārt mitruma izolācijai – bērza tāss. Jaunās ekspozīcijas iekārtošanai  tika veikta   16 muzeja priekšmetu restaurācija un 12 jaunu priekšmetu izgatavošana, izvietoti  informācijas stendi.

 

Nr.Izmaksu pozīcijasSumma

(bez PVN) EUR

Summa

 (ar PVN) EUR

1.Tehniskā projekta izstrāde8 510.0010 297.10
2.Tehniskā projekta būvekspertīze240.32240.32
3.Autoruzraudzība2 820.003 412.20
4.Būvuzraudzība2 840.003 436.40
5.Būvniecības darbi134 700.93162 988.13
6.Teritorijas labiekārtošana10 908.7313 199.32
7.Muzeja eksponātu restaurācija un atdarinājumu izgatavošana, informatīvie stendi19 000.6822 990.82
 KOPĀ179 020.66216 564.29

 

Būvdarbu izpildītājs: SIA  „VANPRO”

Eksponātu restaurācija, muzeja  priekšmetu un   stendu izgatavošana: SIA  „R.REN”

Apakšuzņēmēji:

Jumta, žoga izgatavošana un uzstādīšana: SIA  „RH Būve”

Logu, durvju restaurācija, fasādes kokgriezuma rotājumi: SIA  „FAR LUX”

Logu  izgatavošana: SIA  „Peter”

Guļbaļķu  sagatavošana: SIA „MD Eko Hause”.

 

Projekta rezultātā tika saglabāts, atjaunots un restaurēts unikāls vecticībnieku kultūras mantojums – autentiskā lauku vidē izveidota vecticībnieku sēta – , kur apmeklētāji var iepazīties ar lauksaimniecībā izmantotajiem darbarīkiem, lauku sētas iekārtojumu un sadzīves modeli.

 

PROJEKTS „DZEJNIEKA RAIŅA DZĪVES VIETAS BERĶENELĒ TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TRADICIONĀLO KULTŪRAS AKTIVITĀŠU NORISEI”