PROJEKTS „DZEJNIEKA RAIŅA DZĪVES VIETAS BERĶENELĒ TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TRADICIONĀLO KULTŪRAS AKTIVITĀŠU NORISEI”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Dzejnieka Raiņa dzīves vietas Berķenelē teritorijas labiekārtošana tradicionālo kultūras aktivitāšu norisei”
Projekta numurs:14-03-LL24-L413201-000009
Programma:Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programma

Pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projekta kopējais finansējums:EUR  12 020
Programmas finansējums:EUR  8940,49
Īstenošanas laiks:31.10.2014.-31.10.2015.
Kontaktinformācija:Ināra Mukāne

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

e-pasts: inara.mukane@dnd.lv

T.+37129191840

Projekta mērķis: labiekārtot  Valsts vēstures pieminekļa teritoriju dzejnieka Raiņa dzīves vietā  Berķenelē,  veicināt ilgtspējīgu teritorijas izmantošanu un palielināt teritorijas kapacitāti tradicionālās kultūras aktivitāšu īstenošanā.

 

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes:

-   Koka nojumes izgatavošana un uzstādīšana pie dīķa ābeļdārzā;

-   Gājēju celiņu labiekārtošana, atkritumu grozu izveide un uzstādīšana, atpūtas soliņu izgatavošana un uzstādīšana;

-   Laipu izgatavošana un uzstādīšana pie dīķa;

-   Koka kāpņu renovācija dārzā;

-   Ābeļdārza koku atjaunošana, jauno augļu koku iegāde un stādīšana;

-   Pārvietojamās platformas brīvdabas pasākumiem izgatavošana un uzstādīšana;

-   Teritorijas planēšana un celmu izraušana;

-   Melnzemes un zāles iegāde teritorijas apzaļumošanai.

Raiņa mājas Berķenelē dārzs ir publiska teritorija, kas pieejama ikvienam apmeklētājam jebkurā laikā. Statistika liecina, ka Berķeneles dārzs ir vietējo iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta - īpaši brīvdienās. Taču ir ļoti svarīgi veicināt vietējo kopienu piesaisti arī mērķtiecīgi organizētiem kultūras pasākumiem brīvdabā. Līdz šim - nesakārtotās un neesošās infrastruktūras dēļ - bija ierobežota brīvdabas pasākumu norise Berķeneles dārza teritorijā, tādēļ projektā tika izvēlētas tādas aktivitātes (lapenes un pārvietojamās platformas uzstādīšana), kas veicinātu brīvdabas pasākumu norisi Berķenelē, tādējādi palielinot vietējo iedzīvotāju līdzdalības iespējas dažāda veida kultūras pasākumos. Kopumā projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota valsts nozīmes vēstures pieminekļa teritorija; tika veicināta sadarbība ar novada jaunatni un citām vietējām kopienām; tika dažādots pasākumu piedāvājums un ieviestas sociālo atbildību veicinošas tradīcijas.

 

 

 

PROJEKTS „LATVIEŠU VALODAS APGUVE DAUGAVPILS NOVADĀ UN PILSĒTĀ”