Projekts “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem”

Projekta apraksts

 

Projekta nosaukums:Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem
Projekta numurs:LKP2018/050
Programma:Latgales kultūras programma
Projekta kopējais finansējums:EUR  700.00
Īstenošanas laiks:01.09.2018 -20.12.2018.
Kontaktinformācija:e-pasts: terezija.ubele@dnkp.lv

DNKC “Vārpa” MIC vadītāja

Terēzija Ūbele

Tālr.28379611

Projekta mērķis: paaugstināt profesionālās kompetences kultūras darba speciālistiem, lai sekmīgi organizētu darbu kultūras institūcijās

Mērķa grupa: Daugavpils novada un visa Latgales reģiona kultūras darba speciālisti, t.sk. arī amatierkolektīvu vadītāji un dalībnieki, kā arī pasākumu vadītāji un novadpētnieki.

Aktvitātes:

Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” nooganizēti 4 mācību semināri:

1.“Afišu un citu reklāmas materiālu sagatavošana”

2.„Publiskā runa un prezentācijas prasmes”

3.„Apģērba attīstība Latgalē 18.-19.gs.. Tautastērpa komplektēšana un valkāšana mūsdienās”

4.„Krievu tradicionālā dziedāšana”

Rezultāti:

Mācību semināros kultūras darbinieki, klausoties profesionālo, ļoti kompetento savas jomas speciālistu stāstījumos, ģenerēja idejas sava darba pilnveidošanai. Deju kolektīvu vadītāji un kultūras institūciju pārstāvji papildināja zināšanas par latviešu tautastērpu. Kursanti apguva prasmes plānot un sagatavot savu uzstāšanos publikas priekšā, saprata katrs savu komunikatīvo iemaņu priekšrocības. Apgūtās un pilnveidotās reklāmas materiālu sagatavošanas prasmes paaugstinās sabiedrības informētību , jo laba reklāma ir garantija tam, ka pasākums tiks apmeklēts. Iepazīšanās ar krievu tradicionālo dziedāšanu apliecināja to, ka Latvijā dzīvojošo tautu kultūra ir daudzveidīga un ļoti spilgta.

Seminārus kopā apmeklēja 92 kultūras darbinieki no Daugavpils, Rēzeknes,   Līvānu, Krāslavas novadiem.

 

Izstāde “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana”