Projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes

Projekta apraksts

ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā tiek īstenotas aktivitātes, lai tur nākotnē varētu izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas.

2019. gada janvārī saņemts arhitekta Dz. Bernharda (SIA “A 2 C) izstrādāts būvprojekts Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai, izsludināts iepirkums iepirkums ID Nr. DND 2019/5 būvdarbiem šajā objektā.

Tiek turpinātu būvdarbi atpūtas vietā “Latgales sēta”, kurus veic SIA “Latalus”. Būvdarbu izpildi atpūtas vietā “Latgales sēta” kontrolē būvuzraugs – D. Gavilovskis (SIA “Neoform”) un autoruzraudze – arhitekte Ģ. Rasnače.

Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā Daugavpils novadā paredzēti atjaunošanas darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība un labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”.

Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts.

Papildus informācija: Juta Valaine Projekta koordinatore e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882

Projekts DigitAll