Notiek būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Nīcgalē

Projekta apraksts

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037, ietvaros kopš 2021.gada septembra notiek būvdarbi ēkā Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novadā, lai tajā izveidotu grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Plānotais klientu skaits grupu dzīvokļos - 16 personas un specializētajās darbnīcās - 20 personas.  Būvdarbu gaitā paredzēts izveidot jaunu, personām ar īpašām vajadzībām pielāgotu ieeju specializētajās darbnīcās, uzstādīt pacēlāju, logu un durvju nomaiņu, ēkas fasādes atjaunošanu, jumta nomaiņu, veikt telpu pārplānošanu, izbūvējot dzīvokļus, virtuves, sanitāros mezglus, dušas telpas un telpas darbiniekiem, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu. Būvdarbu termiņš 2022.gada marts. Līdz projekta noslēgumam - 2022.gada 30.jūnijam, ir paredzēts iegādāties mēbeles un aprīkojumu gan grupu dzīvokļiem, gan specializētajam darbnīcām keramikas, šūšanas un filcēšanas un kokapstrādes jomās, lai uzsāktu sniegt sociālos pakalpojumus.

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un veicinātu tās attīstību Augšdaugavas novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā - DI) plānā 2017. - 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus, Augšdaugavas novada dome īsteno specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” projektu „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1346004,38 tai skaitā ERAF finansējums EUR 971059,39 jeb 72,14%; Valsts budžeta finansējums EUR 42093,09 jeb 3,13%, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 49951,49 jeb 3,71%, pašvaldības finansējums EUR 282900,41 jeb 21,02%.

Informācija:
Projekta vadītāja Guna Smelcere,
Tālr. 65476882, guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

LLI- 501 “PIRMĀ PASAULES KARA MANTOJUMA TŪRISMA MARŠRUTA UN EKSPOZĪCIJAS IZVEIDE AR MĒRĶI PIESAISTĪT APMEKLĒTĀJUS PIEROBEŽAS ZONĀ”, AKRONĪMS “WWI ROUTE”