LLI- 501 “PIRMĀ PASAULES KARA MANTOJUMA TŪRISMA MARŠRUTA UN EKSPOZĪCIJAS IZVEIDE AR MĒRĶI PIESAISTĪT APMEKLĒTĀJUS PIEROBEŽAS ZONĀ”, AKRONĪMS “WWI ROUTE”

Projekta apraksts

LLI- 501 “PIRMĀ PASAULES KARA MANTOJUMA TŪRISMA MARŠRUTA UN EKSPOZĪCIJAS IZVEIDE AR MĒRĶI PIESAISTĪT APMEKLĒTĀJUS PIEROBEŽAS ZONĀ”, AKRONĪMS “WWI ROUTE”

Projekts nr. LLI-501 “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”, akronīms “WWI route” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam ietvaros

Īstenošanas laiks: 25.01.2021. – 24.01.2023 (24 mēneši)

Projekta mērķis:  Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos, izmantojot Pirmā Pasaules kara mantojumu, kas atrodas Daugavpils un Zarasu novados un ir samērā labi saglabājies abās robežas pusēs.

Projekta īss apraksts  

Projekta mērķis ir palielināt potenciālo apmeklētāju skaitu reģionā. Projekta ietvaros tiks izveidotas Pirmā Pasaules kara ekspozīcijas Turmantas (Lietuva) un Medumos (Latvija), kā arī izveidots starptautisks maršruts pa bunkuriem, kas atrodas pierobežā.

Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir izveidot spēcīgu e-mārketinga kampaņu, kas iepazīstinās sabiedrību ar izveidoto starptautisko maršrutu un Pirmā Pasaules kara ekspozīcijām Lietuvas un Latvijas teritorijā.

Tiks izveidota un popularizēta interneta vietne un mobilā aplikācija. Tā kā maršruts tiks pozicionēts kā maršruts bez automašīnas, apmeklētājiem tiks piedāvāti 20 velosipēdi (pa 10 katram partnerim). Katrā no ekspozīciju centriem būs arī 5 elektrovelosipēdi, kas piemēroti cilvēkiem atšķirīgiem fiziskās sagatavotības līmeņiem.   Apmeklētāju ērtībai tiks izveidotas brošūras ar kartēm vairākās valodās (LT, LV, RUS, ENG, GER un PL).

Projekta ietvaros tiks organizētas apmācības gidiem, kas vietējiem iedzīvotājiem sniegs jaunas darba iespējas. Tiks organizēta konference vietējiem iedzīvotājiem un potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai iepazīstinātu ar projektu un ieguvumiem no tūrisma plūsmas pieauguma. Tiks veikts visaptverošs pētījums, kurā tiks pētīts Pirmā Pasaules kara mantojums tieši Latvijas un Lietuvas  teritorijā. Šī informācija tiks izmantota kā pamats informācijas stendiem, ceļveža prezentācijai un mājaslapas saturam. Apkārtēja vide tiks uzlabota, veicot sakopšanas darbus un infrastruktūras uzlabošanu, piemēram, informācijas stendu, ceļa zīmju un atkritumu tvertnes izvietošana pie objektiem.

Kopējās projekta izmaksas: 731 449,50 EUR

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 621 732,07 EUR

Daugavpils novada pašvaldības daļa: 385 179,50 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 327 402,57 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%): 19 258,98 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 38517,95 EUR

Projekta partneri:

Zarasu tūrisma un biznesa informācijas centrs  https://www.visitzarasai.lt

Kontaktinformācija
Projekta koordinators Rolands Gradkovskis
Mob. +371 29431360
e-pasts: rolands.gradkovskis@augsdaugavasnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Novada jaunieši piedalījās teātra nometnē Lietuvā